خانه

گروه کتابخوانی کتابخانه امام رضا (ع) قاین (دانلود کتاب ، مطالعه کتاب)

شجره امام زاده ابو زید

شجره امام زاده ابو زید

امامزاده کیست

درباره شجره امام زاده ابو زید:

ما آموزش هایی در مورد آشنایی با خوارج نیز داریم-برای مشاهده کلیک کنید.

امامزاده زید
تصویر امامزاده زید

قبل از بررسی شجره امام زاده ابو زید نیاز است مقدمه ای درباره امامزادگان گفته شود.

شناسايي «امامزادگان» و نكوداشت آنان در علم رجال از مباحث مفيد و ضروري است.

واژة «امامزاده» مركب از واژگان: «امام» و «زاده» است.

منظور از امام، پيشوايان دوازده گانة تشيع مي باشد كه بر اساس نص و نصب از سوي خداوند انتخاب شده و تعداد آنها 12 نفر معصوم هستند.

مقصود از «زاده»، فرزندان بي واسطه و با واسطة آن ها مي باشند.

امامزادگان را مي توان به چند گروه تقسيم كرد:

امامزادگان بي واسطه؛ فرزندان بلافصل امامان عليهم السلام هستند.

تعداد اين گروه، اندك بوده و بخش مهمي از آرامگاه آنان در عراق، عربستان، ايران و سوريه واقع شده است.

همانند: آرامگاه حضرت معصومه ـ سلام الله عليها ـ در قم و حضرت شاه چراغ (سيد احمد) و برادرش ( سيد محمد ) در شيراز.

اين سه بزرگوار، فرزندان امام كاظم ـ عليه السلام ـ مي باشند.

برخي از آنان با يك يا دو واسطه به معصوم ـ عليه السلام ـ مي رسند؛ اما تعداد بي شماري نيز با چندين واسطه انتساب دارند.

امام زادگان از جهت فضائل و امتياز هاي معنوي، در مرتبه هاي متفاوتي قرار دارند:

الف) بعضي مراحلي از عصمت را دارند؛ مانند: حضرت زينب و حضرت فاطمه معصومه ـ عليهما السلام

ب) برخي مورد توجه ويژة امام يا امامان بوده اند؛ مانند: حضرت عبدالعظيم حسني ـ عليه السلام

ج) عده اي در سلسله نسب، به چند معصوم پيوند و بستگي دارند؛ مثل : سادات موسوي و طباطبائي

د) بعضي نيز به علت تأثير گذاري در گسترش اسلام و تشيع، حائز اهميت و رتبة والاتري هستند.

هـ) گروهي به فيض «شهادت» رسيده اند.

و) تعدادي از آنان به جهت هم عصر بودن با دورة زندگي معصومان ـ عليهم السلام

شما در این بخش به تمام کارگاه های برگزار شده ما دسترسی خواهید داشت.

468 ad