خانه

گروه کتابخوانی کتابخانه امام رضا (ع) قاین (دانلود کتاب ، مطالعه کتاب)

سرویس های سیار

سرویس های سیار

ما با همکاری نهادهایی امکان خدمات سیار را فراهم کرده ایم. اگر نمی توانید به راحتی به کتابخانه بروید ممکن است واجد شرایط خدمات سیار ما باشید.

فرم زیر را پر کنید و پاسخ خود را طی 4 روز دریافت نمایید و یا با شماره ما تماس بگیرید:

056-32526006

468 ad