خانه

گروه کتابخوانی کتابخانه امام رضا (ع) قاین (دانلود کتاب ، مطالعه کتاب)

شجره نامه

شجره نامه

كارگاه هاي آنلاين (تبارنامه)

شَجَرِه‌نامه (به عربی: شجرة العائلة، بمعنی «درختِ خانواده») یا تبارنامه یا دودمانه یا نسب‌نامه، یک فهرست منظم است که نسبت افراد با یک‌دیگر را نشان می‌دهد.

رایج‌ترین این نسبت‌ها، نسبت پدر و فرزندی‌است.

در این گونه تبارنامه، در یک خانواده، نام پدران و فرزندان را به ترتیب پشت سر هم قرار می‌دهند.

دوره زندگی هر فرد را تا وقتی که جای خود را به دیگری بدهد، نسل می‌نامند که واژه آن به معنی فرزند است.

تاریخچه خانوادگی و اطلاع از شجره نامه یکی از میاحث جذاب برای اعضاء و مراجعه کنندگان ما است .

تبارنامه فقط دربردارنده فهرست پدران و فرزندان نیست بلکه برادران را نیز می‌توان در آن نشان داد. مثلاً پس از گذشت یک نسل، برادران برای نسل بعدی به صورت عمو درمی‌آیند. در تبارنامه پدران و فرزندان پشت سرهم قرار می‌گیرند؛ در حالی که برادران در یک ردیف در کنار هم واقع می‌شوند.

یک تبارنامه دربرگیرنده گروهی از انسان‌هاست که با یک‌دیگر پیوند خویشاوندی دارند. در وهله اول، تبارنامه بیانگر نسبت انسان‌ها با یک‌دیگر است. نسب‌نامه ساده‌ترین وسیله برای نشان‌دادن روابط افراد خویشاوند اعم از خویشاوندان نسبی و خویشاوند سببی‌است.

ما در این بخش در پاسخ به درخواست ما کارگاه هایی را برگزار کرده ایم و تعدادی از آنها را ضبط و برای مشاهده مباحث شجره نامه نویسی در اختیار شما قرار داده ایم.

اگر این بحث برایتان کاربردی بوددر این برنامه ها هم کاووش کنید.

کارشناس شجره نامه

حجه الااسلام جناب آقای سعید زاده، پژوهشگر و نویسنده کتاب های بزرگان قاین و تاریخ قاین مهمان ما هستند.

كارگاه هاي برگزار شده با موضوع تبارنامه :

شما میتوانید کارگاه های آنلاین ما را به صورت کامل اینجا مشاهده کنید .

468 ad