خانه

گروه کتابخوانی کتابخانه امام رضا (ع) قاین (دانلود کتاب ، مطالعه کتاب)

چهار اکسیر موفقیت

چهار اکسیر موفقیت

 

 

 

 

 

 

 

در چهار اکسیر موفقیت نویسنده با دیدگاهی روان شناسانه ، به بررسی اصول و رموز موفقیت در کار و زندگی می پردازد؛

 

 

 

و دستورالعمل هایی را در قالب چهار عنصر(اصول، مبانی، روش ها و تکنیک ها) بیان نموده است.

 

چهار اکسیر موفقیت

وی سعادت و کامیابی را به یک گردنبند جادویی تشبیه کرده، و ارزش های موفقیت به عنوان مرواریدهای این گردنبند یاد نموده است.

به عقیده ی مؤلف کلیدهای موفقیت در واقع همان رشته ی طلایی گردنبند، و مبانی موفقیت در حکم دو پیچ گردنبند هستند.

با این تفسیر کسب موفقیت در واقع به شناخت اصولی نیازمند است که در حقیقت همان حلقه های اصلی گردنبندِ موفقیت محسوب می شوند.

هدفمند، خلاق بودن، شاد زیستن، صراحت در گفتار، تسلط بر خویشتن و حفظ آرامش از جمله تکنیک های مندرج در کتاب است.

 

 

معرفی کتاب را بشنوید:

 

کتاب معجزه باور را اینجا بشنوید

 

برای دسترسی به مباحث تاریخی قهستان کارگاه های آنلاین ما را اینجا مشاهده کنید.

468 ad