خانه

گروه کتابخوانی کتابخانه امام رضا (ع) قاین (دانلود کتاب ، مطالعه کتاب)

وظایف شورا

وظایف شورا

اهمیت و نقش شوراها

 

وظایف شورا، تشکیل شوراها به عنوان یکی از برنامه‌های اصلی انقلاب اسلامی در دوران مبارزه نیز از سوی حضرت امام خمینی(ره) مطرح بوده و این موضوع به یکی از خواسته‌‌های مردم در طول دوران مبارزات انقلابی تبدیل شده بود.

 

شوراهای شهر و روستا در نظام حقوقی ایران از سابقه چندانی برخوردار نیستند.

به همین جهت نیازمند زمان و وضع قوانین لازم، به منظور پیشبرد و کارکردهای موثر آن است. تا وظایف بر اساس شأن تأسیس به خوبی انجام پذیرد و بر اساس نیازها، اختیارات و نظارت کافی نیز بر آن انجام شود.

 

دربحث وظایف شورا و اهمیت شوراها بویژه در اصل 103 قانون اساسی ملموس تر است.

بر اساس این اصل، استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند،

در حدود اختیارات شوراها، ملزم هستند که تصمیمات آنان را رعایت نمایند.

این اصل نشان می‌دهند که نمایندگان مردم در شورا‌ها، زمانی که مصوبه‌ای برای پیشبرد شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و …

بر اساس اختیارات خویش تصویب می نمایند، همه مسئولین دولتی ملزم هستند آن را رعایت نموده تا موجبات پیشرفت امور محلی هموار گردد.

 

برای مشاهده حدود اختیارات و وظـایف شـوراها روی لینک زیر کلیک کنید :

 

مشاهده و دانلود

 

 همچنین در صورت عضویت در کتابخانه می توانید کتاب جایگاه |حقوقی-سیاسی| شوراها  در جمهوری اسلامی را با تماس با ما تهیه کنید.

برای تماس با ما اینجا را کلیک کنید.

 

وظایف شورا

468 ad