خانه

گروه کتابخوانی کتابخانه امام رضا (ع) قاین (دانلود کتاب ، مطالعه کتاب)

کتاب صوتی چه کسی مغز مرا خاموش کرد؟

کتاب صوتی چه کسی مغز مرا خاموش کرد؟

کتاب صوتی چه کسی مغز مرا خاموش کرد؟، توسط نویسنده دانمارکی «کارولاین لیف» نوشته شده است. نویسنده  به تأثیرگذاری افکار بر روی عواطف و احساسات انسانی سخن به میان آورده است.
و به موضوعاتی هم چون علوم مغزی، برقراری ارتباط با دیگران و دانش شناخت فکر پرداخته است.

در کتاب  چه کسی مغز مرا خاموش کرد؟ نویسنده کتاب معتقد است که تفکرات سمی به نوعی تنش در  انسان منجر می‌گردد. تنشی زودگذر نیست،و تا مدت‌ها در وجود انسان باقی می‌ماند. این تنش نیز فشارهای روحی و جسمی بسیار زیادی به بدن انسان وارد می‌کند.

یك فكر ممكن است بی‌ضرر به نظر بیاید اما وقتی سمی شد حتی اگر در حد همان فكر هم باقی بماند.می‌تواند برای جسم، عواطف و احساسات،وحتی روح انسان هم خطرناك باشد. افکار قابل‌اندازه‌گیری هستند  که جایگاهشان نیز در قلمرو ذهن است.

افکار سمی می‌تواند زندگی را تبدیل به ویرانه‌ای کند. ساختن آن از نو کار ساده‌ای نباشد.در این کتاب به شیوه‌ای پویا ،الهام‌بخش به شما می‌آموزد که ذهن  را بازسازی کنید. و افکار و عواطف و احساسات را سم‌زدایی کنید. تا با آرامش به زندگی خود ادامه دهید.

افراد کتاب‌خوان با مطالعه این کتاب  به شباهت کتاب مذکور با کتاب چه کسی پنیر مرا جابجا کرد؟ اثر برایان تریسی پی خواهند برد. با این تفاوت که برایان کتاب خود را در حوزه مدیریتی نوشته و لیف کتاب خود را بیشتر با برخورداری از جنبه‌های علمی نوشته است.

قابل‌ذکر است که نویسنده در کتاب به طور اختصار به جهان شگفت‌انگیز ذهن پرداخته و از پرداختن به جزئیات و عصب‌شناسی اجتناب کرده است. نویسنده در کتاب مذکور به این اصل مهم دست یافته که علوم مغزی تا حد بسیار زیادی با تعالیم الهی در یک سمت‌وسو قرار دارند. و همچنین تعالیم الهی سبب روشن شدن مغز می‌شوند.

 

 

 

 

چه کسی مغز مرا خاموش کرد

 

 

در ادامه بخش دوم کتاب چه کسی مغز مرا خاموش کرد؟

 

بخش سوم

 

بخش چهارم

 

بخش آخر

468 ad