خانه

گروه کتابخوانی کتابخانه امام رضا (ع) قاین (دانلود کتاب ، مطالعه کتاب)

طرح در كمين وقت در کتابخانه امام رضا(ع) قاين اجرا شد

طرح در كمين وقت در کتابخانه امام رضا(ع) قاين اجرا شد

اين طرح با هدف جلوگيري از اتلاف وقت مراجعان و گسترش فرهنگ كتابخواني اولين بار در هشت آرايشگاه اجرا و قفسه هاي كتاب جايگزين ميزهاي عسلي موجود در آن مكان ها شد.

براي اجراي اين طرح ابتدا اماكن مورد نظر (آرايشگاه ها) شناسايي و مطالعه شد تا مشخص شود چه زماني شلوغ است و نياز به چه نوع منبع مطالعاتي داشته و چه ميزان وقت مشتريان در آنجا صرف مي شود.
– با توجه به آسيب شناسي طرح، موضوعات مورد علاقه مراجعان شناسايي و كتاب هاي روان شناسي، خانواده، تاريخ و غيره تهيه و كتاب هاي كم حجم و پرمحتوا در قفسه ها قرار داده شد.
شایان ذکر است 10 هزار عضو از 45 هزار كتاب و 6 هزار نرم افزار موجود در واحد سمعي بصري كتابخانه استفاده مي كنند و همچنين مهدالرضا و پيش دبستاني ضامن آهو در خدمت كودكان علاقه مند است.
شهر قاين مركز شهرستان قاينات در 100 كيلومتري شمال بيرجند مركز خراسان جنوبي است.

468 ad